unreasonable

adj -sio na busara/ mantiki; -enye kuzidi, muhali. unreasoning adj -siotumia busara/ akili.