unquote

vi (imper only) (in a telegram, telephone message) funga alama za msemaji; maliza unukuzi. n mwisho wa kunukuu. unquotable adj -siodondoleka; -sionukulika.