unquestionable

adj pasipo shaka, -a hakika, -sio kanikana, -siokanushwa. unquestionably adv bila shaka. unquestioned adj -sioulizwa, -sioonewa mashaka; -siopingika. unquestioning adj (obedience) bila kuuliza/kupinga.