unqualified

adj 1 -sio na sifa kamili. 2 ~ as something/to do something -sio na uwezo/sifa za kufanya jambo.