unputdownable

adj (colloq) (of a book etc) cha kuvutia kiasi cha msomaji kutoweza kukiweka chini, -sioachika.