unprovided

adj 1 ~ for bila msaada. 2 ~ with bila kupewa.