unoccupied

adj -siyo na mkaaji/mkazi; -siotumika, tupu.