unnecessary

adj -siohitajika, si -a lazima it is ~ to say that si lazima kusema hivyo. unnecessarily adv.