unman

vt legeza moyo, katisha tamaa, dhoofisha. unmanly adj 1 dhaifu, oga. 2 (of a man) -a kike.