unload

vt,vi 1 shusha, tua, pakua shehena. 2 ~ (on to) (colloq) ondolea, ondosha (mzigo/kitu kisichotakiwa), tua tatizo.