unlawful

adj kinyume cha sheria, haramu, isiyo halali ~ assembly mkutano haramu, mkutano bila idhini, mkutano usioidhinishwa.