unjust

adj -sio haki, -dhalimu, onevu; -siostahili. unjustifiable adj -sioweza kutetewa; -siothibitika. unjustified adj sio -a haki, -siothibitishwa. unjustly adv bila haki, kwa udhalimu.