unite

vt,vi 1 unga, unganisha. 2 ungana, unganika, -wa shauri moja, patana. 3 ~ (in something/to do something) fanya pamoja. united adj 1 -lioungana (kiroho /kisiasa); -liounganishwa. 2 -a pamoja. unitedly adv. unity n 1 umoja; mapatano; ulinganifu unity is strength umoja ni nguvu. the dramatic unities; the unities of place, time and action uwiano wa mahali, muda na vitendo katika mchezo wa kuigiza. 2 mwoano, makubaliano (ya hisia, malengo n.k.).