uninvited

adj -siokaribishwa, -sioalikwa come ~ kuja bila kukaribishwa/kualikwa. uninviting adj si -a kutamanisha, si -a kuvutia.