unintended

adj -siokusudiwa, -sionuiwa; -sioazimiwa, -siodhamiriwa. unintentional adj -siokusidiwa, si -a makusudi.