unhurt

adj bila kuumia, bila kuumizwa, bila kupata madhara, -siodhurika.