unfold

vt,vi 1 kunjua. 2 onyesha, tangaza; (ji)tokeza.