unengaged

adj 1 -siochumbiwa; -sioposwa. 2 -sioajiriwa; -siotumwa/-sio na shughuli.