unencumbered

adj sio na vipingamizi/vizuizi, huru kabisa. unending adj -sioisha, -sio na mwisho; -sio na mpaka; (colloq) -a mara kwa mara. unencumberedly adv.