unenclosed

adj -siozungushiwa kabisa, -siozingirwa kabisa, -siotiwa/fungwa ndani (ya furushi/bahasha ua kasha).