unearth

vt gundua; fukua, zikua ~ a buried treasure zikua/fukua hazina iliyozikwa ~ new facts about the life of someone gundua mambo mapya juu ya maisha ya mtu fulani.