undock

vt (of space craft) achanisha/tenganisha sayari/vyombo vya anga.