undertake

vt 1 ~ (to do) something, kubali/jitolea/jiandaa kufanya jambo. 2 anza kazi. 3 thibitisha, ahidi. undertaking n 1 kazi/shughuli (aliyokubali/jitolea,/jiandaa kuifanya). 2 ahadi; dhamana.