undersign

vt tia sahihi; andika jina chini the ~ed wale wenye sahihi zao hapa chini/waliotia sahihi.