underpopulated

adj (of a country or area) -enye idadi ndogo ya wakazi (kulingana na raslimali ya nchi).