underground

adj chini n 1 chini ya ardhi. 2 (fig) siri the ~ movement chama cha siri the ~ army jeshi la siri. n 1 (the) ~ reli ya chini ya ardhi. 2 tapo la chini chini.