undercharge

vt toza pungufu ya thamani halisi (ya kitu kuliko ilivyo kawaida). n bei ya chini.