undefiled

adj -safi, -siochanganyika (na kitu duni), -sioghushiwa; -sio najisiwa.