uncover

vt 1 funua, weka wazi; (fig) fichua, gubua. 2 gundua. 3 funua (ili kushambulia).