unconstitutional

adj -sio a kikatiba, kinyume cha katiba.