unchecked

adj 1 -siozuiwa; -siodhibitiwa (untested) -siotazamwa. 2 -siojaribiwa; -siopimwa advance ~ enda kimyakimya.