uncharted

adj 1 -siochorwa/ onyeshwa kwenye ramani au chati. 2 (lit or fig) -siopimwa; -siopelelezwa.