uncertified

adj. -siohakikishwa, -siothibitishwa.