uncertain

adj 1 -sio (na) hakika. 2 -sio aminika; -a mashaka, geugeu; -a kubadilikabadilika in no ~ terms waziwazi, kwa kauli thabiti. uncertainly adv. uncertainty n 1 mashaka. 2 utovu wa hakika.