unbidden

adj (formal) -sioalikwa, -siokaribishwa, sioitwa; pasipo kuamriwa do something ~ kufanya jambo pasipo kuamriwa.