unasked

adj ~ (for) bila kuombwa/kuulizwa/kualikwa/ kukaribishwa.