unanswerable

adj -siokanika, -sioweza kukanushwa the claim is ~ lile dai halikaniki. unanswered adj -siojibiwa leave a letter unanswered tojibu barua.