unable

adj (pred only) ~ to do something toweza/tokuwa na nguvu (za) kutenda I am ~ to go siwezi kwenda.