ugly

adj 1 baya, hunde. 2 -a kutisha, siovutia. ~customer n (colloq) mtu wa hatari; mtu mgumu kushirikiana naye. uglify vt fanya -baya.