twist

vt,vi 1 (string, rope, etc) zungusha nyuzi juu ya nyuzi nyingine. 2 suka; sokota. 3 geuza; pinda, songoa, popotoa. ~ something off songonyoa. ~ somebody's arm popotoa mkono wa mtu; (fig) (colloq) lazimisha (kwa upole/nguvu). ~ somebody round one's little finger (colloq) fanya (mtu) afanye unalotaka. 4 geuza maana ya maelezo ya mwingine. 5 betabeta, pindapinda. 6 nengua. n 1 kusokota; usokotaji. 2 misokoto, mpopotoo. 3 (of dance). the ~ n twisti, mnenguo. twister n 1 (colloq) laghai, mrubuni. 2 tatizo, jambo gumu. tongue-~er n neno/ sentensi inayotatiza katika matamshi. twisty adj 1 -enye kubetabeta. 2 -sio nyofu, laghai.