turbid

adj 1 (of liquid) liotibuliwa, -enye matope, liochafuka. 2 (fig) liochanganyikiwa, liovurugika. ~ness. ~ity n.