tumid

adj 1 (of parts of the body) -liovimba. 2 (style) liotiwa chumvi.3 (fig of style of writing) -enye mbwebwe/mikogo, -a maneno magumu. tumidity n 1 uvimbe. tumescent adj -liovimba; -enye kuvimba. tumescence n.