trot

vt,vi enda matiti. 2 enda shoti, kimbia kwa hatua fupifupi; (colloq) tembea. 3 ~ something out (colloq) toa, onyesha. 4 tembeza mtu. n 1 (sing only) mwendo wa matiti. on the ~ (sl) mfululizo, moja baada ya nyingine. be on the ~; keep somebody on the ~ (colloq) shughulika; shughulisha; enda/peleka mbio; (sl) kimbia, toroka (jela) be on the ~ ;(US) have the ~s (colloq) harisha, endesha. 2 kipindi/wakati wa kutembea. trotter n 1 farasi aliyefunzwa kwenda matiti. 2 (usu pl) makongoro/kwato ya kondoo au nguruwe.