tremble

vi 1 tetema, tetemeka; gwaya my fate ~d in the balance maisha yangu yalikuwa mashakani. 2 (be anxious or perturbed) wa na hofu/ wasiwasi sana all of a ~(colloq) -enye kuhamanika. in fear and trembling katika hofu na mashaka mengi. 3 (of bridge etc) yumba; tingishika, tikisika. n mtetemo, tetemeko, mtikisiko.