tread

vt,vi 1 ~ (on something) kanyaga, vyoga, liwata. ~ on air jawa na furaha. ~ on somebody's corns/toes (fig) udhi mtu. ~ on somebody's heels (lit or fig) fuata karibu. 2 ~ (out/down) kanyaga, ponda, kandamiza (kwa miguu). 3 tengeneza (njia) kwa kutembea kupitia. 4 kanyaga, pita; (fig) fuata. ~ a dangerous path fuata njia ya hatari. ~ water elea majini (kwa kupiga miguu). n 1 kishindo. 2 kidaraja cha ngazi; (of tyre) tredi (sehemu inayogusa chini). treadmill n 1 kinu cha kuendesha kwa miguu. 2 kazi ya kuchusha.