transpose

vt 1 badilishana nafasi (herufi, n.k.). 2 (music) badili ufunguo. transposition n 1 kubadilisha; kubadilika. 2 (maths) hitari, uchaguzi.