transplant

vi,vt 1 atika, pandikiza. 2 hamisha kiungo cha mwili. 3 (fig) hama; hamisha (toka mahala hadi pengine). ~ ation n 1 kuatika; mwatiko. 2 kuhamisha (kiungo cha mwili, ogani, tishu, n.k.).