transfix

vt 1 choma (kwa mkuki, mshale, n.k.). 2 (with terror) duwaza, stusha, piga bumbuazi.