trample

vt,vi 1 ~ something (down) kanyaga, vyoga, liwata. 2 ~ on kandamiza. 3 ~ about tembea kwa kishindo. n 1 mshindo wa miguu.