toward(s)

prep 1 kuelekea walking ~ the sea tembea kuelekea baharini. 2 juu ya, mintarafu ya, kuhusu/kuhusiana na what is your stand ~ this plan una msimamo gani mintarafu ya mpango huu. 3 kwa ajili ya (kusaidia) save money ~ the children's education weka fedha kwa ajili ya elimu ya watoto. 4 (of time) karibu ~ the end of the year karibu ya mwisho wa mwaka.